Alisa & Nihad

Život nije bajka, postoje i dobri i loši trenuci, danas dajete pečat svojoj ljubavi, neka Vam ona bude snaga u Vašem životu

Nazad Na vrh
Vrati se Nazad
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.